sub_home_icon Home > Giới thiệu công ty > giới thiệu địa điểm

Giới thiệu địa điểm

Là doanh nghiệp thực phẩm tổng hợp mang đến niềm hạnh phúc với tấm lòng luôn hướng tới khách hàng

Lô G6-1, khu công nghiệp Quế Võ (Khu vực mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tel : +84. 241. 3952. 953 | Fax : +84. 241. 3952. 231