sub_home_icon Home > Kinh doanh miền > Phân phối nguyên liệu thực phẩm

Phân phối nguyên liệu thực phẩm

Cung cấp nguồn nguyên liệu thực phẩm có thể mang lại sự tin cậy và tươi mới thông qua hệ thống phân phối hiệu quả với giá thành hợp lý và đảm bảo an toàn.

Hệ thống phân phối hiệu quả

Hệ thống vân chuyển nhanh chóng

Hệ thống vận chuyển trong 1 tiếng tại các đô thị chính

Quản lý trung tâm nhà xưởng

Dịch vụ quản lý trung tâm nhà xưởng

điều hành hệ giám sát đầu tiên tại Việt Nam

Nhận/đặt hàng dễ dàng

Hệ thống nhận/đặt hàng online trên Web/điện thoại di động

Quản lý tiêu chuẩn chất lượng mua hàng

Cơ cấu hệ thống bồi thường

Hệ thống quản lý